gallery/20190627-1-Web2048

Coacherna Susanna Strömbäck och Marika Lindqvist

VEM ÄR VI?

WESENSE AB


Drömmen om ett gemensamt företag inom personlig utveckling föddes redan på 90-talet då Marika och Susanna studerade ekonomi på Hanken i Vasa. De upptäckte redan då att de delar ett starkt intresse för människans psyke och holistika välmående.

 

Vår önskan är att hjälpa människor växa till sitt fulla potential. Vi lever idag i ett samhälle med hög takt och höga krav. Fler och fler upplever det svårt att räcka till och orka. Stressen kommer till oss både från oss själva (via våra egna tankar och krav) men även utifrån fvia vår kultur, våra arbeten och vår livssitl.


Vårt företags namn kommer från engelskans We (vi) och sense (känna). Som namnet säger är vi övertygade om att ensam inte är stark. Vi behöver alla ibland en hjälpande hand men även stanna upp med jämna mellanrum och känna efter att vår kurs är rätt. 

 

Vår mission:

Tillsammans bygger vi ett socialt bättre arbetsliv och hjälper individer att utnyttja sin potential.

 

Våra värderingar:

 • Mod

 • Utveckling

 • Omtanke

 • Tillsammans

 


COACHEN MARIKA


Marika har kring 20 års erfarenhet från olika arbetsroller i utbildningsbranchen. Marika har jobbat både som utbildare, koordinator och projektledare inom olika utbildningsinstanser. Marika upplever sig vara som starkas i rollen som visionär och hon har en naturlig fallenhet för att se människors inneboende potential.  

 

Marikas livsmotto är: "Var nyfiken. Allt kan te sig helt annorlunda ur en annan synvinkel". 

 

Utbildning:

 • Eknomie magister (huvudämne: handelsrätt)

 • Snart klar med sin psykologexamen från Umeå Universitet

 • Behörighet inom pedagogik och specialpedagogik

 • Lincens att göra Peili beteendeprofilanalyser

 


COACHEN SUSANNA


Susanna har arbetat inom ICT-brancen i kring 20 år och har ansvarat för både produktutveckling, tjänsteinnovation och strategiimplementering. De senaste åren har hon jobbat med HR och upplever att det är människor och arbetskultur som står henne allra varmast om hjärtat.  

 

Susannas livsmotto är: "Det är inte hur du har det, utan hur du tar det". 

 

Utbildning:

 • Ekonomie magister (huvudämne: företagande och organisation)

 • Kandidat examen inom utvecklingspsykologi (huvudämne: arbetsplatspsykologi)

 • Mental tränare 

 • Specialyrkesexamen inom produktutveckling