TJÄNSTER

 

Ledarskapsutbildningar

- Att växa i min egen ledarroll

I våra ledarskapsutbildningar får deltagarna en bättre förståelse för sina egna styrkor och utvecklingsområden och kan växa in sin egen ledarroll. Vi lär oss olika praktiska verktyg för vardagliga ledarskapssituationer, ett coachande förhållningssätt och att upptäcka nya alternativa tankesätt. Chefens roll är mycket viktig för arbetsgemenskapens välmående, kreativitet och effektivitet och därför får deltagarna även reflektera över det egna agerandets betydelse.

 

Teambuilding

- Starkare tillsammans

Med hjälp av teamcoaching skapas en bättre förutsättningar för arbetsgemenskapen att lyckas tillsammans. Coachingen utvecklar teamet som helhet men även dess individer i sina egna roller. Coachingens mål är att få individerna att tänka "laget före jaget", bidra till en bättre intern kommunikation och en ökad förståelse för varandras olikheter och styrkor.  Efter coachingen är teamet starkare tillsammans. 

  

Mental träning

- Personlig utveckling med hjälp av träning

Mental träning hjälper dig att hitta dina egna styrkor, nå mål och förbättra din livskvalitet. Mental träning handlar om personlig utveckling och träningens innehåll planeras alltid utgående från dina egna behov och önskemål. Träningen är en process där vi går igenom dina värderingar, attityder, tankemodeller och trosföreställningar. Vi hjälper dig hitta nya möjligheter och en ökad klarhet om vem du är och vad du vill. Coachingen är ett samtal mellan dig och den mentala tränaren men innebär också som namnet säger, att du själv tränar mentalt med hjälp av olika praktiska övningar. 

 

Psykologiska samtal

- Hjälp i livets med- och motgångar

Vill du genomföra förändringar i ditt liv men känner att du kommit till en återvändsgränd eller inte klarar allt på egen hand?  Med hjälp av psykologsamtal kan du hitta dina styrkor och utvecklingsområden. Målet med samtalen är erbjuda stöd på din egen utvecklingsresa samt att hjälpa dig se nya synvinklar och möjligheter.

 

Alla våra tjänster kan också vid behov ordnas virtuellt. 

gallery/051bbbcf9c9f5893d40267d8712031c3