TJÄNSTER

 

Ledarskapsutbildningar

- Att växa i min egen ledarroll

I våra ledarskapsutbildningar får deltagarna en bättre förståelse för sina egna styrkor och utvecklingsområden och kan växa in sin egen ledarroll. Vi lär oss olika praktiska verktyg för vardagliga ledarskapssituationer, ett coachande förhållningssätt och att upptäcka nya alternativa tankesätt. Chefens roll är mycket viktig för arbetsgemenskapens välmående, kreativitet och effektivitet och därför innehåller våra utbildningar många praktiska övningar och utrymme för refletion. 

 

Teamcoaching

- Starkare tillsammans

Med hjälp av teamcoaching skapas en bättre förutsättningar för arbetsgemenskapen att lyckas tillsammans. Coachingen utvecklar teamet som helhet men även dess individer i sina egna roller. Coachingens mål är att få individerna att tänka "laget före jaget", bidra till en bättre intern kommunikation och en ökad förståelse för varandras olikheter och styrkor.  Målsättningen är att bygga ett starkare team. 

  

Individuell coaching

- Nå högre höjder genom stödet från en coach

Coaching hjälper dig att hitta dina egna styrkor, nå mål och förbättra din livskvalitet. Coaching handlar även om personlig utveckling och processens innehåll planeras alltid utgående från dina egna behov och önskemål. Coachingen är ett samtal och coachen ger dig inga råd, utan hjälper dig vidare via aktivt lyssnande och olika typer av frågor. 

 

Psykologiska samtal

- Hjälp i livets med- och motgångar

Vill du genomföra förändringar i ditt liv men känner att du kommit till en återvändsgränd eller inte klarar allt på egen hand?  Med hjälp av psykologsamtal kan du hitta dina styrkor och utvecklingsområden. Målet med samtalen är erbjuda stöd på din egen utvecklingsresa samt att hjälpa dig se nya synvinklar och möjligheter i din livssituation.

 

Alla våra tjänster kan också ordnas virtuellt.